Kennis over plaatsen Legionella veilige filters

Voor veel installateurs, loodgieters en zelfs technische managers is de kennis niet genoeg om te adviseren in Legionellapreventie. Kies daarom altijd voor een BRL 6010 Gecertificeerd bedrijf om het juiste advies te krijgen. Heeft u dit nog niet? Uiteraard is ons dealernetwerk groot genoeg om u te helpen aan een BRL 6010 bedrijf bij u uit de buurt. 


Wat te doen bij een Legionellabesmetting?


Plan Van Aanpak:
  1. Normoverschrijding (vanaf 100 kolonievormende eenheden) is geconstateerd
  2. Legionella veilige douchekoppen plaatsen
  3. Bron oplossen
  4. Herbemonsteren
  5. Schoonverklaring
  6. Legionella veilige filters verwijderen of als de douchekop geen "normaal gebruik functie" heeft, de gehele douchekop verwijderen.
Wijk nooit af van dit stappenplan!


Nooit doen bij een Legionellabesmetting!

Bij onvoldoende kennis worden de volgende argumenten of uitspraken gebruikt om geen Legionella veilige douchekoppen te plaatsen
  • Douche(s) afsluiten
  • Te duur
  • Symptoombestrijding
Doucheruimte afsluiten
De douches afsluiten is echt het slechtste wat er geadviseerd kan worden. Zodra de doorstroming stagneert, water stilstaat en/of opwarmt zal Legionella meer kans krijgen om aan te groeien en dit kan per dag verdubbelen! Niet alleen Legionella krijgt nu meer kans maar ook andere gevaarlijke bacteriën krijgen de kans om te vermenigvuldigen. Dit alles zal het proces vertragen en zal uiteindelijk de opdrachtgever veel geld kosten. Echt nooit doen dus!

Te duur
Onze producten zijn betaalbaar omdat wij producent zijn van ons eigen producten en bovenal te gebruiken is met onze speciale "normaal gebruik functie". Dus als de Legionellabesmetting opgelost is kunnen onze douchekoppen gewoon gebruikt worden. En mocht er in de toekomst weer een normoverschrijding zijn is het nog makkelijker om de filters te plaatsen.

Symptoombestrijding
Dit heeft echt niks met de situatie te maken. De situatie is dat er een overschrijding is en die verholpen moet worden. Tot die tijd moeten de gebruikers beschermd zijn. Bij niet gebruik van Legionella veilige filters is er potentieel gevaar aan blootstelling.